Eksempel på forløb

Kvinde og kvinde imellem afholder storgruppesamlingerne i sognegården ved:

Sindbjerg Kirke
Riberlundvej 1
Lindved
7100 Vejle

- lørdag formiddage kl. 8.00 – 11.30, startende med fælles morgenmad.

Imellem vores lørdagssamlinger mødes vi i geografisk opdelte smågrupper, som selv aftaler tid og sted med gruppeleder.

Datoer:
5. oktober 2019 Kl. 8.00 - 14.00 i forbindelse med opstart.
2. november -
4. januar 2020
1. februar -
8. marts -
18. april -
2. maj - Retrætedag - kl. 8.00 - 20.00

Du finder programmer for første dag (5. oktober), for de øvrige dage samt for små-grupperne her...

Kontakt Gitte Lykke på tlf. 20 10 17 60 eller email gitte@gittelykke.dk for yderligere oplysninger.

Pris:
Deltagelse i forløbet koster 2.900,- kr. Beløbet dækker kursusgebyr, morgenmad og den afsluttende heldagsretræte.
Betaling kan evt. ske i rater.
Et depositum på 500,- kr. indbetales ved tilmelding til MERKUR Andelskasse konto 8401 - 1565896.

Tilmeld dig her...

Download folder her...